Faun dan Bacchante – Boris Orlovsky (Smirnov)

Faun dan Bacchante   Boris Orlovsky (Smirnov)

Patung itu dibuat di Italia, di mana pematung menghabiskan enam tahun. Ini mengekspresikan kredo artistik Orlovsky: untuk mengisi plot antik dengan perasaan mendalam dan bergetar. Kesatuan suasana hati ditekankan oleh irama utama gerakan halus para tokoh yang disatukan dalam satu kelompok.

Dalam aliran lembut massa pahatan – ketenangan damai, yang memenuhi ketulusan dan lirik gambar. Keputihan batu, kemurnian garis, harmoni gerakan dipanggil untuk mewujudkan spiritualitas, puisi perasaan. Faun – dewa gunung, hutan dan ladang, penjaga ternak.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)